شناسنامه عبدالرحیم نوه ابراهیم
 
نام عبدالرحیم نوه ابراهیم
تماس با من
جنسیت مرد
سن 64
درباره من استاد دانشگاه خوارزمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم(1392) رییس دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم(1391-1387) معاون پژوهشی دانشگاه سوره(1389-1387) رییس دانشگاه علوم پایه دامغان(1386-1375) معاون آموزشی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی(1375-1373) مدیر گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی(1373-1372) مدیر دفتر آمار و برنامه‌ریزی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی(1372-1370) مدیر کل امور دانشجویان خارج، وزارت فرهنگ و آموزش عالی(1365-1359)

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه ایالتی نیویورک شعبه بوفالو 1991  
شغل استاد دانشگاه خوارزمی  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها زمینه‌های تدریس و تحقیق: اقتصاد آموزشی بودجه‌ریزی و مدیریت مالی در موسسات آموزشی اصول مدیریت آموزشی برنامه‌ریزی آموزشی مدیریت منابع انسانی روش تحقیق